Bystra - Dom do wynajęcia

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

ATRAKCJE ZIMA

Dobra baza wypadowa na narty / snowboard:

Pilsko - 25km

Żar - 20km

Grojec - 10km

Wielka Racza - 35kmATRAKCJE LATO


Muzeum Browaru Żywieckiego - 6km

Zamek w Żywcu - 11km

Sanktuarium Maryjne - Rychwałd - 18km

Jezioro Żywieckie - 15km


Do dyspozycji 2 rowery; osłonięte i zadaszone miejsce do grilowania z kominkiem, bieżącą wodą i kompletem wyposażenia (patelnia, kociołek, garnek żeliwny)


SZLAKI TURYSTYCZNE


Punkt wyjścia:Przez:Punkt docelowy:Kolor szlakuCzas
ZwardońPrzysłop 1037mWielka Racza 1236m5:00 h
SólRycerka GórnaPrzegibek 1124m4:45 h
Rycerka DolnaMłada Hora 996mRycerzowa 1207m4:00 h
Rycerka Kolonia-Przegibek 1124m1:45 h
Rycerka Kolonia-Wielka Racza 1236m2:00 h
UjsołyMuńcuł 1165mRycerzowa 1207m3:30 h
Ujsołyprzeł. pod KiczorąHala Lipowska 1290m 3:45 h
Złatna szkoła-Hala Lipowska 1290 m2:30 h
Złatna szkoła-Krawców Wierch 1025m2:00 h
Złatna huta-Hala Rysianka 1265m1:45 h
SoblówkaKrawców WierchTrzy Kopce 1216m6:00 h
Soblówkaprzeł. PrzysłopRycerzowa 2:00 h
Soblówka-Rycerzowa2:00 h
Soblówka-Rycerzowa1:45 h
Rajcza PKPSucha GóraHala Boracza 854m3:00 h
Rajcza PKPBoraczy WierchHala Lipowska 1290m4:00 h
MilówkaHala BoraczaHala Lipowska4:00 h
Węgierska GórkaSuchy GrońHala Rysianka5:00 h
BystraJuszczynkaRomanka 1366m4:30 h
Żabnica MałaPrusów 1010mHala Boracza 851m2:45 h
Żabnica Skałka-Hala Boracza1:00 h
Żabnica SkałkaSłowianka 791mRomanka 1366m 2:30 h
Żabnica SkałkaHala RysiankaHala Lipowska 1290m2:30 h
Sopotnia WielkaKotarnica 1156mRomanka 1366m 2:45 h
Sopotnia KoloniaHala RysiankaHala Lipowska2:30 h
Sopotnia KoloniaHala CebulowaHala Miziowa 1355m2:30 h
Krzyżowa PKS IIprzeł. PrzysłopyHala Miziowa 1355m4:00 h
KorbielówHala MiziowaPilsko 1550m2:30 h
Korbielów Kam.Polana BuczynkaHala Miziowa1:45 h
Przeł. Glinne-Hala Miziowa1:30 h


BESKID ŻYWIECKI

Pasmo Beskidu Żywieckiego rozciąga się pomiędzy doliną Soły na zachodzie, a rzeką Skawą na wschodzie. Graniczy ono z Beskidem Małym i Beskidem Makowskim. Jest to najwyższa po Tatrach część łańcucha Karpat w Polsce, z piętrową roślinnością typową dla terenów wysokogórskich. Najwyższymi szczytami pasma Beskidu Żywieckiego są Babia Góra (1725 m), Pilsko (1557 m) i Wielka Racza (1236 m). Aby chronić świat roślin i zwierząt, większa część tych terenów została włączona do Babiogórskiego Parku Narodowego. Rejon Babiej Góry jest także wpisany na listę Światowych Rezerwatów Biosfery UNESCO.

Najbliższe lotniska znajdują się w Krakowie i Katowicach. Głównym miastem regionu jest Żywiec, dokąd łatwo dojechać z Krakowa (przez Wadowice, Kęty i Porąbkę, drogi E77, 52 i 948), a także z Katowic lub Bielska-Białej (E75). Żywiec ma również połączenie kolejowe z Warszawą, Katowicami, Bielskiem-Białą i Krakowem. Do innych miast w Beskidzie Żywieckim można dojechać z Żywca pociągiem (Zwardoń, Rajcza) lub autobusem (Korbielów, Zawoja).


SCHRONISKA: 


1. Na Markowych Szczawinach, 34-223 Zawoja, Zawoja 2, tel. (033) 877-51-05, 67 miejsc w pokojach 2,4 i 8-osobowych.

2. Na Hali Miziowej, 34-335 Krzyżowa, tel. (033) 475-00-00, fax (033) 475-05-97, 97 miejsc.

3. Na Hali Boraczej, 43-361 Żabnica, tel. (033) 862 67 32.

4. Bacówka na Krawcowym Wierchu, 34-371 Ujsoły, tel. 0-504-684-027, 35 miejsc w pokojach 2,3,5 i 10-osobowych.

5. Bacówka na Rycerzowej, 34-371 Ujsoły, tel. (033) 862-62-62, 33 miejsca w pokojach 2,3,4,5,9 i 10-osobowych.

6. Na Hali Lipowskiej, 34-371 Ujsoły, tel. (033) 861-31-41, 43 miejsca w pokojach 3,4,8 i 10-osobowych.

7. Na Hali Rysianka, 34-371 Ujsoły, tel. (033) 861-23-49, 70 miejsc w pokojach od 2 do 8-osobowych.

8. Na Wielkiej Raczy, 34-385 Rycerka Górna, tel. 0-502-286-486.

9. Na Przegibku, 34-385 Rycerka Górna, tel. (033) 864-41-39, 48 miejsc w pokojach 2,4 i 12-osobowych.


ŻYWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY

Utworzony w 1986 roku Żywiecki Park Krajobrazowy jest najstarszym parkiem krajobrazowym w polskich Karpatach. Park rozciąga się w Beskidzie Żywieckim od Zwardonia na zachodzie po Korbielów na wschodzie. Na południu sięga po granicę ze Słowacją, na północy jego ograniczenie stanowi w przybliżeniu droga Jeleśnia-Żywiec. Powierzchnia Żywieckiego Parku Krajobrazowego wynosi 358,70 km2, a powierzchnia otuliny - 186,00 km2. Park obejmuje dwa pasma górskie: grupę Wielkiej Raczy i grupę Pilska. Grupa Wielkiej Raczy zwana ze względu na charakterystyczny kształt "Workiem Raczańskim" znajduje się w zachodniej części parku. Pasmo to ciągnie się od przełęczy Zwardońskiej do przełęczy Glinka. Najwyższe szczyty to Wielka Raczą (1236 m n.p.m.) i Wielka Rycerzowa (1226 m n.p.m.).

Na północnywschód od przełęczy Glinka rozciąga się grupa Pilska. Od najwyższego szczytu Pilska (1557 m n.p.m.) na wszystkie strony ciągną się grzbiety boczne z kulminacjami na Romance (1366 m n.p.m.) i w paśmie Rysianki-Lipowskiej (1324 m n.p.m.). Wschodnie ograniczenie grupy Pilska stanowi przełęcz Glinne (809 m n.p.m.). 

Skały tworzące dzisiejszy Beskid Żywiecki powstawały w okresie kredy i trzeciorzędu na dnie morza. W końcowym okresie trzeciorzędu zostały sfałdowane, wypiętrzone i nasunięte na siebie tworząc tzw. płaszczowinę zwaną płaszczowiną magurską. Dominującymi skałami są tutaj odporne na wietrzenie piaskowce magurskie, które poprzektadane łupkami ilastymi tworzą flisz karpacki. Najciekawsze skałki znajdują się w szczytowych partiach Pilska, w dolinie Cebulowego Potoku i w obrębie grzbietowej części Romanki. Jaskinie mają charakter tektoniczny, a największa jest Jaskinia Wickowa w Sopotni Wielkiej o długości 101 m, inna to Jaskinia przed Rozdrożem o długości 17 m. Obie są pomnikami przyrody nieożywionej. Główne rzeki Żywieckiego Parku Krajobrazowego to Soła i Koszarawa. Rzeka Koszarawa oddziela Beskid Żywiecki od Beskidu Małego. W środkowych i dolnych biegach potoków występują liczne progi wodospadowe. Najwyższy z nich ma 10 m wysokości, a znajduje się w Sopotni Wielkiej na potoku o tej samej nazwie. 

Najbardziej znane źródła Beskidu Żywieckiego to siarkowodorowe i siarczkowe wody w Złatnej. Od ich woni pochodzi nazwa przepływającego tam potoku Śmierdząca Woda. Natomiast miejscowość Sól znana jest dzięki występowaniu silnie zmineralizowanych wód solankowych. Na spłaszczeniach stokowych, wierzchowinach grzbietowych, zagłębieniach osuwiskowych można spotkać torfowiska. 
Zróżnicowanie wysokościowe Beskidu Żywieckiego powoduje, że leży on w zasięgu czterech pięter roślinnych. Do wysokości około 600 m n.p.m. sięga piętro pogórza, niemal całkowicie zajęte pod uprawę i zabudowę. Było ono dawniej porośnięte przez lasy liściaste z grabem, dębem, lipą i klonem. O ich występowaniu świadczą pojedyncze okazy starych drzew oraz typowe dla grądów gatunki runa. Nad rzekami i potokami spotkać można fragmenty olszyny karpackiej obecnie znacznie zmienionej wskutek gospodarki człowieka. Stoki gór w strefie od 600 do 1150 m n.p.m. zajmowała niegdyś całkowicie buczyna karpacka z dużym udziałem jodły oraz domieszką świerka i jawora, tworząc tzw. regiel dolny. Znaczna część drzewostanów bukowych została w XIX wieku wycięta i zastąpiona świerkiem. Dolnoreglowy bór jodłowoświerkowy jest obecnie dominującym zbiorowiskiem leśnym ponieważ jego areał wzrósł znacznie w wyniku działalności człowieka. Natomiast do osobliwości zaliczyć należy rzadkie zbiorowiska leśne, jakimi są: dolnoreglowy bór jodłowy, jaworzyna ziołoroślowa i jaworzyna karpacka. 

Najbardziej naturalny charakter ma piętro górnoreglowe porośnięte przez zachodniokarpacką świerczynę górnoreglową. Obejmuje ono partie szczytowe najwyższych wzniesień Beskidu Żywieckiego. 
W piętrach reglowych liczne są polany, niekiedy użytkowane jako pastwiska oraz łąki kośne. Jedynym szczytem na terenie "Żywieckiego" Parku Krajobrazowego, na którym występuje piętro kosodrzewiny (subalpejskie), jest Pilsko wznoszące się na wysokość 1557 m n. p. m. Pilsko stanowi, trzeci po Tatrach i Babiej Górze, obszar wysokogórskiej flory w Karpatach. W rozległych kompleksach leśnych zachowała się interesująca fauna kręgowców reprezentowana przez: 39 gatunków ssaków, 106 gatunków ptaków lęgowych, 5 gatunków gadów i 11 gatunków płazów, 23 gatunki ryb i jednego minoga. Masyw Pilska, Romanki, Rysianki, Lipowskiej i tzw. Worek Raczański to główne ostoje dużych drapieżników: niedźwiedzia, wilka, rysia oraz borsuka. Dość pospolite na obszarze całego parku są lis, kuna leśna, łasica, tchórz i gronostaj. Równie liczne są ssaki kopytne: jeleń, sarna i dzik, z tym że jeleń preferuje duże kompleksy leśne, zaś sarna i dzik tereny polnoleśne. 

Najcenniejsze obszary leśne objęte są ochroną w postaci 9 rezerwatów przyrody: rezerwat "Oszast" o powierzchni 47,31 ha, "Pilsko" - 105,21 ha (po połączeniu z rezerwatem "Pięć Kopców", "Pod Rysianką" -27,54 ha, "Romanka" -98,45 ha, "Śrubita" - 24,99 ha, "Butorza" - 30,68 ha, "Dziobaki" - 13,06 ha, "Gawroniec" - 23,69 ha, "Muńcoł" - 45,20 ha. Dziedzictwo kultury ludowej górali żywieckich niezwykle barwne i bogate, cechuje bogactwo elementów zarówno w sen-sie materialnym, jak i duchowym. Do dnia dzisiejszego żywe jest jeszcze przeświadczenie, że ziemia żywiecka to kraina, gdzie bierze się ,,... początek nieba i koniec nieba...". 
Podstawą bytu miejscowej ludności było pasterstwo owiec, bydła, praca w lesie, flisactwo pozyskiwanego drewna, które spławiano aż do Krakowa. Sposób gospodarowania, metody zaspokajania podstawowych potrzeb biologicznych ludzi, wyznaczał ramy, przestrzeń i miejsce jakie zajmowała kultura ludowa. Czynnikiem determinującym rozwój kultury ludowej były następujące po sobie pory roku, kalendarz prac polowych, układ świąt kościelnych. Trwałym elementem kultury górali żywieckich są sposoby wznoszenia domostw, budowania pasterskich szałasów, sposób ubierania się, pieśni, muzyka, tańce, gwara, wierzenia, interpretacja otaczającego ich świata, przyrody, wreszcie kwestie dotyczące życia pozagrobowego.