Bystra - Dom do wynajęcia

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

POBIERZ PLIK PDF DO DRUKU

REGULAMIN 
wynajmu domu w Bystrej nr 179, gmina Radziechowy Wieprz

 1. Zawarcie umowy najmu następuje z chwilą wpłaty (przelewem lub gotówką) zadatku stanowiącego 

  30% ustalonej należności za cały okres wynajmu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym 

  terminu najmu oraz ilości osób. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację niniejszego 

  regulaminu.

 2. Pozostałą część należności za najem należy zapłacić najpóźniej w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy do domu.
 3. W przypadku odwołania rezerwacji Wynajmujący zastrzega sobie prawo zatrzymania wpłaconego zadatku w pełnej wysokości.
 4. Najem rozpoczyna się od godziny 17.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.
 5. W dniu rozpoczęcia wynajmu Najemca otrzymuje klucze do budynku, odbiera dom wraz z wyposażeniem, zostaje poinformowany w zakresie korzystania z instalacji domowych oraz 

  postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także zobowiązany jest do wpłaty gotówką kaucji 

  zabezpieczającej w wysokości 200,00 zł, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu po bezusterkowym 

  odbiorze domu.

 6. Osoby odwiedzające mogą przebywać w domku od godziny 7.00 do godziny 22.00. Cisza nocna 

  obowiązuje od godziny 22.00 i trwa do godziny 7.00 - w tych godzinach prosimy nie zakłócać spokoju 

  innym mieszkańcom okolicy.

 7. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domu osobom trzecim. Przebywanie w obiekcie 

  większej liczby osób niż wcześniej uzgodniona, musi być poprzedzone zgodą właściciela. W tym 

  przypadku należy się liczyć z dodatkową opłatą. Przebywanie większej liczby osób bez uzgodnień 

  spowoduje wykwaterowanie wszystkich przebywających bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany 

  okres najmu.

 8. Dom należy pozostawić posprzątany.
 9. W związku z obowiązującą na terenie gminy segregacją śmieci Najemca jest zobowiązany do 

  segregowania śmieci, korzystając z odpowiednich pojemników (papier, plastik, szkło) znajdujących się 

  w domu.

 10. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia 

  przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go 

  odwiedzających.

 11. W przypadku wystąpienia szkody lub usterki technicznej Najemca powinien zawiadomić o niej 

  Wynajmującego niezwłocznie po jej stwierdzeniu, telefonicznie pod nr tel.: 

  601 486 280 lub 601 585 284.
 12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w czasie wynajmu przez Najemcę, a także osoby z nim przebywające.
 13. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostawie prądu z przyczyn leżących po stronie zakładu energetycznego.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo, na terenie domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 15. Pobyt zwierząt nie jest akceptowany (aby zapewnić komfort odwiedzającym nas gościom cierpiącym na alergie).
 16. Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę najmu w trybie natychmiastowym, zachowując całą kwotę 

  należności za najem, w przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu lub wyrządzenia 

  szkody przez Najemcę.


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią regulaminu:

Data:......................................................................... 

Imię i nazwisko najemcy:............................................

Adres zamieszkania:....................................................................................................................................

Nr dowodu osobistego:..............................................